Back Row, L to  R: Lei Zhang, Chris Edwards, Ramon Colorado, Doug Ogrin, Jianzhong Yang

Front Row, L to R:  Corina Lupu, Liz Whitsitt, Huma Jafry